Bestuur

Algemeen bestuur De Stroming

Sinds 1 januari 2015 is het bestuur van de vereniging “Een School met de Bijbel” te Andel (opgericht in 1879) gefuseerd met het bestuur van De Stroming. 

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand. Vanuit Andel hebben 2 mensen zitting in het Algemeen Bestuur. Scholen die onder De Stroming vallen zijn naast De Zaaier: De Ark in Meeuwen, Het Fundament in Genderen, Basisschool Waardhuizen in Waardhuizen, Het Kompas in Werkendam, Het Baken in Werkendam, De Sprankel in Dussen en de Eben Haezer in Woudrichem.
Het bestuur ziet het als haar taak protestants christelijk primair onderwijs te verzorgen voor kinderen in het Land van Heusden en Altena. Ieder kind is een uniek schepsel Gods met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. De scholen moeten hierop inspelen via hun onderwijsleerproces. Iedere school van de vereniging heeft zijn eigen identiteit en schoolklimaat, maar is gehouden te opereren op de grondslag en binnen de doelstelling van de vereniging. Normen en waarden uit de Bijbel staan centraal op de scholen.

De toekomstmogelijkheden voor besturen met een school of slechts enkele scholen acht het bestuur niet groot. Betrokkenheid van ouders op de school van hun kinderen is voor het bestuur een belangrijk gegeven.

Missie
Het bestuur wil de mogelijkheid voor protestants christelijk onderwijs bieden ook in kleine kernen.
Het bestuur streeft naar een breder draagvlak binnen het Land van Heusden en Altena, zodat ook op managementniveau de nodige stabiliteit en continuïteit gegarandeerd kan worden.
Niet alleen de kwaliteit van het onderwijs moet een doel zijn. De kwaliteit van het functiebouwwerk als voorwaarde hiervoor is ook van wezenlijk belang. 
Jaarlijks wordt in mei een ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen onder meer de financiële stukken van de vereniging aan de orde. Wij vinden het een goede zaak dat zo veel mogelijk ouders lid zijn van de schoolvereniging. Vader en/of moeder kunnen lid worden van de schoolvereniging. Kosten van het lidmaatschap van de schoolvereniging bedragen € 10,- per lid per kalenderjaar. 


Bent u nog geen lid en heeft deze informatie u daartoe geprikkeld, neem vrijblijvend contact op met de secretaresse van het schoolbestuur:
mevr. A. Scherff
Postbus 161 
4250 DD Werkendam
Telefoon: 0183-501613
Email: administratie@destroming.eu

Basiswaarden: geloof, hoop en liefde
Kernwaarden: vertrouwen, groei/ontwikkeling, samen(werken), bezieling/passie, kwaliteit