Medezeggenschapsraad

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad (per 1-9-2017)


Dhr. Jaap Lankamp - voorzitter (ouder)
Mevr. Mariëlle Bouwman - secretaris (leerkracht)
Mevr. Corine Timmermans (ouder)
Mevr. Iris Colet (ouder)
Mevr. Alda Schouten (leerkracht)
Mevr. Thelma van Stigt (leerkracht)  

 

Aan onze school is een MR verbonden. De MR bestaat uit minimaal twee ouders en twee personeelsleden. De MR geeft advies of instemming aan zaken die betrekking hebben op voorstellen tot verandering binnen de school. Ze denken bijvoorbeeld mee met het vakantierooster en zijn betrokken bij het aannemen van nieuw personeel. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
Er is ook een GMR. Deze is verbonden aan de vereniging. Vanuit elke school is daarin een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde boven-schoolse zaken op bestuursniveau.