Ouderraad

Ouderraad - De huidige samenstelling:

Voorzitter:
Mevr. S. Sterrenburg

Secretaresse:         
Mevr. C. Huigen

Penningmeester:     
Dhr. J. Peele

Leden:                   
Mevr.  A. Roza
Mevr. D. Kant
Mevr. H. van der Ley
Mevr. B. Thur
Mevr. M. de Garde

Leerkrachten:
Mevr. A. Naaijen
Mevr. R. Verhoeven

De ouderraad ondersteunt diverse activiteiten op school. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de open morgen, het schoolontbijt, de sportdag, de meesters/juffendag, de afscheidsavond van groep 8, enz. enz.
Zonder hun inzet was dat allemaal niet mogelijk.

Het nieuwe financieel jaarverslag en het jaarverslag van secretaris zijn opvraagbaar bij de Ouderraad.