Voor- en naschoolse opvang

CBS De Zaaier heeft, wat betreft de voor- en naschoolse opvang, een contract met Opvangbureau Hoppas.

Zie voor meer informatie hun site : www.hoppas.nl

Diny Bouman (van kinderopvang Het Dolfijntje) heeft ook een eigen site: www.hetdolfijntje.nl .