Vakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder "Formulieren" bij "Verlof" het aanvraagformulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan erbij vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen...) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Woudrichem. 
 Let op: De vakantiedata zijn van de eerste vrije dag tot en met de laatste vrije dag!

Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.


Vakantie 2017-2018

 Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
Pasen: 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018 

Vrije middagen op vrijdag 22 december 2017 en 13 juli 2018

Niet inbegrepen 4 vrije dagen voor de kinderen. Deze staan op de jaarkalender.

Vakantiedata schooljaar 2018/2019

 Herfst: 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerst: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaar: 23-02-2019 t/m 01-03-2019
Pasen/meivakantie: 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart: 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren: 10-06-2019
Zomer: 22-07-2019 t/m 30-08-2019  

Extra vrije middagen op vrijdag 21-12-2018 en 19-07-2019

Niet inbegrepen 3 studiedagen: op een maandag, woensdag en donderdag.

Extra vrije dagen voor de kinderen staan op de jaarkalender.