Vakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder "Formulieren" bij "Verlof" het aanvraagformulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan erbij vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen...) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Woudrichem. 
 Let op: De vakantiedata zijn van de eerste vrije dag tot en met de laatste vrije dag!

Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.


Vakantie 2017-2018

 Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018
Pasen: 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018 

Vrije middagen op vrijdag 22 december 2017 en 13 juli 2018

Niet inbegrepen 4 vrije dagen voor de kinderen. Deze worden nog bekend gemaakt op de jaarkalender.