Verkeersveiligheid - BVL

In alle groepen wordt aandacht aan verkeersopvoeding besteed. We vinden dit heel belangrijk en zijn al jaren actief bezig aan allerlei activiteiten, gericht op het bewustwordingsproces van het gedrag van de volwassenen en het kind in het verkeer. Sinds april 2007 hebben we het Brabants Verkeersveiligheids Label en we schenken, conform ons activiteitenplan, structureel aandacht aan verkeersopvoeding. De ouders van onze leerlingen worden hier nadrukkelijk bij betrokken; zij moeten het goede voorbeeld geven. De Gemeente Woudrichem heeft afgelopen jaar diverse verbeteringen op verkeerstechnisch gebied rondom de school gerealiseerd. Ouders mogen vanuit veiligheidsoverwegingen niet de straat in rijden waar onze school aan staat. Dit is een doodlopende weg en zou voor opstopping en gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

We gebruiken de nieuwste versie van de methode "Wijzer door het verkeer", waarin de actuele verkeersborden en verkeersregels zijn verwerkt. In groep 7 wordt extra aandacht aan verkeer besteed omdat daar het theoretisch en praktisch verkeersexamen wordt afgenomen.